วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดยนายวัฒน์วิทย์ นาคต้อย นายสัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์และและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย ตรวจประเมินต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ OK จำนวน 2 ราย นางสาวกัลยา ทรงวาจา บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 5 ตำบลโพนสูง เปลี่ยนสถานประกอบการ เป็นบ้านเลขที่ 320 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม และนางวนาลัย วงษา บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม ณ บ้านโคกงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย