ตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก แบบเลี้ยงปล่อยอิสระ ชนิดไก่งวง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

มอบใบแจ้งผู้ผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...