ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมพื้นที่อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมสัมมนาผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

"ชุดเฉพาะกิจพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อน" จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...