ตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

มอบใบแจ้งผู้ผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายไข่สดและเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) อ.เชียงคาน จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...