ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายไข่สดและเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) อ.ผาขาวและอ.วังสะพุง จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2561 จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายไข่สดและเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) อ.เมือง จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...