อบรมหลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการ ฟาร์มแพะเนื้อ”

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับฟาร์มผึ้ง

อ่านเพิ่มเติม...