รับมอบกระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม...

ออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ อ.ภูหลวง จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมแนวทางปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม...