วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูกระดึง นำโดยนายทวีพงศ์ สาระทัศนานันท์ ปศุสัตว์อำเภอภูกระดึง ร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่แก่เกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงเป็ดไข่ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและขยายผลด้านปศุสัตว์ งบประมาณสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เกษตรกรจำนวน 30 ราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน นาแปนเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย