15​ สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอผาขาว ร่วมออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 พร้อมให้บริการแนะนำการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรคในสัตว์ แก่เกษตรกรที่มารับบริการ ณ​ ศาลากลางบ้าน บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 14 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 76 ราย