วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน โครงการออกหน่วย "อำเภอเคลื่อนที่" และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน บริการให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ มอบวัคซีนไก่ (หลอดลมนิวคล๊าสเซิล) วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยโค-กระบือ เกษตรกรที่เข้ารับบริการ จำนวนทั้งหมด 37 ราย ณ โรงเรียนบ้านคกมาด ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย