วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย นำโดย ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย นายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายวรนิช จันทเมือง ปศุสัตว์อำเภอวังสะพุง ร่วมรับมอบกระบือ เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว จากนายธวัชชัย ภูกิจ หัวหน้าส่วนรุกขชาติปากปวน ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาบ้านปากปวน ตามโครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนรุกขชาติปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย