19 พฤศจิกายน 2562 สนง.ปศอ.ภูหลวง นำโดยนายนวฤทธิ์ ศิริหล้า ปศุสัตว์อำเภอภูหลวง และนายยสินธร ทองสิงห์อยู่ เจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ประะจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ การจัดการอาหารสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น เกษตรกร 27 ราย สุนัข 14 ตัว แมว 7 ตัว ณ วัดสามัคคีธรรม บ.ทรัพย์เจริญ ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย