วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์) เป็นประธานเปิดงานพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเลย มี ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างและพนง.จ้างเหมาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานยากจน ให้มีโอกาสมีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานและมีโค-กระบือไว้เป็นของตนเองในอนาคต โดยในวันนี้ได้จัดกิจกรรม ดังนี้ 1) พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มอบโคให้แก่เกษตรกรอำเภอเชียงคาน 56​ ราย/โค 56 ตัว 2) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ อันได้แก่ สกายวอล์ค 3) กิจกรรมลดประชากรสุนัขและแมว โดยมีการผ่าตัดทำหมันฟรี ให้แก่สุนัขและแมวของประชาชนทั่วไป ณ โครงการพัฒนพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ บ้านคกงิ้ว ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย