รับมอบกระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมแนวทางปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม...