งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ อ.ภูกระดึง จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...