อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อ)

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ กรมปศุสัตว์ จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเกษตรกรโครงการผลิตโคลูกผสมเลยวากิว จังหวัดเลย 12-22 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย นำโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...