. 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย และหน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม "เว้าจาพาข้าวงาย" วัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน สมาคม ชมรมมูลนิธิ ได้พบปะพูดคุย และเสนอข้อราชการ การประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานให้ได้รับทราบอย่างไม่เป็นทางการ ณ โครงการชลประทานเลย ถนนเลย-ด่านซ้าย อำเภอเมืองเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย