ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การติดตามและขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่และระดับภาคกรมปศุสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาลูกค้าเชื่อมโยงงานด้านสินเชื่อประจำปี บัญชี 2562

อ่านเพิ่มเติม...

บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...