วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เดินทางไปยังสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน เพื่อร่วมปลูกต้นรวงผึ้งกับดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน ณ บริเวณหน้าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน

เวลา 09.00 น. ได้เดินทางพร้อมด้วย ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย เพื่อไปเยี่ยมชมฟาร์มควายงาม เทพารักษ์ฟาร์ม (นายคำนวณ เทพารักษ์) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ศพก. รวมทั้งได้พบปะและให้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมจากอำเภอเมืองและอำเภอเอราวัณ รวม 40 ราย ตามโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดกลุ่มเครือข่าย ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 (แผนงานเยียวยากลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) โดยคณะวิทยากรเจ้าหน้าที่ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม เป็นผู้ให้ความรู้และสอนวิธีทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ เทพารักษ์ฟาร์มกระบืองามเมืองเลย ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย