วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายนาวา อักษร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร พร้อมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้รับบริการ ทางวิชาการ และคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน คลินิกปศุสัตว์นำโดย นายสมหมาย ถาลายคำ ปศุสัตว์อำเภอเอราวัณ, คณะเจ้าหน้าที่ จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ใกล้เคียง ให้บริการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ และบริการรักษาพยาบาลสัตว์ ดังนี้

  • ทำหมันสุนัข ผู้ 6 ตัว สุนัขเมีย 11 ตัว
  • ทำหมันแมว ผู้ 10 ตัว สุนัขเมีย 12 ตัว
  • ถ่ายพยาธิสุนัข 13 ตัว
  • รักษาสัตว์ป่วย 2 ตัว
  • รักษามดลูกอักเสบแมว 1 ตัว เกษตรกร มารับบริการ 27 ราย
  • รวมจำนวนสัตว์ 55 ตัว คิดเป็นมูลค่า 39,450 บาท

    โดยมีนายดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในงานมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย