ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

  • ประกาศจังหวัดเลย เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน คลิกรายละเอียด
  • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน คลิกรายละเอียด