ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายไข่สดและเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) อ.ผาขาวและอ.วังสะพุง จ.เลย

Read more ...