หัวหน้าส่วนราชการ


ดร.สุวัฒน์ มัตราช
ปศุสัตว์จังหวัดเลย

ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ภาพกิจกรรมของกลุ่มงาน
การดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ และกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร ปี 2564
การดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ และกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร ปี 25...

อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการบูรณาการเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2564

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงสัตว์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว free

กำหนดการ

 • วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 6 บ้านดงนกกก ตำบลผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย ครั้งที่ 7... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก ตำบลแสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย ครั้งที่ 6... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 8 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านห้วยตาด หมู่ที่ 4 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย ครั้งที่ 4... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านวังยาง หมู่ที่ 4 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย ครั้งที่ 3... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านบง หมู่ที่ 1 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย ครั้งที่ 2... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำมี หมู่ที่ 1 ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย ครั้งที่ 1... ภาพกิจกรรม
 • รวบรวมภาพกิจกรรมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ปี 2563... ภาพกิจกรรม
 • รวบรวมภาพกิจกรรมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ปี 2562... ภาพกิจกรรม
 • รวบรวมภาพกิจกรรมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ปี 2561... ภาพกิจกรรม

 

1.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล...ดูรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินฯ วันที่ 22 ตุลาคม 2562...ดูรายละเอียด
 • รับสมัครวันที่ 7 ตุลาคม - 18 ตุลาคม 2562 เวลาราชการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าจ้างเป็นรายเดือนๆ ละ 13,800 บาท...ดูรายละเอียด

2.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ยาม) Update 05/11/62

 • รับสมัครวันที่ 5 พฤศจิกายน - 15 พฤศจิกายน 2562 เวลาราชการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าจ้างเป็นรายเดือนๆ ละ 7,000 บาท...ดูรายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564...คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564...คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 วัสดุการเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ จำนวน 8 รายการ ลงวันที่ 1 ก.ค.64......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ จำนวน 8 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29 มิ.ย.64......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 มิ.ย.64......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 วัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ 8 รายการ 16 มิ.ย.64......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 วัสดุการเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อจำหน่าย 7 รายการ 27 พ.ค.64......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 วัสดุการเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ จำนวน 8 รายการ 27 พ.ค.64......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564 7 เม.ย.64......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563 10 มี.ค.64......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่องขายทอดตลาด จำหนา่ยพัสดุชำรุด จำนวน 22 รายการ 10 มี.ค.64......คลิก
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก จำนวน 2 คัน โดยวิธี (e-bidding) 14 เม.ย.63......คลิก

ข้อมูลฟาร์มมาตรฐานทั่วประเทศ

จำนวนฟาร์ม สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ เป็ดพันธุ์ โคเนื้อ โคนม แพะเนื้อ แพะนม แกะเนื้อ นกกระทา นกเขาชวาเสียง ผึ้ง และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

325853
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
80
410
934
320855
4791
4823
325853

Your IP: 103.55.142.127
2021-10-20 17:49

กำลังออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์