หนังสึอเวียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เนี้อหาวันที่ดูรายละเอียดดาวน์โหลด
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มแพะเนื้อ 9 ม.ค.63 คลิก(pdf) คลิก(ppt)