วันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ.2564 เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย