หัวหน้าส่วนราชการ


ดร.สุวัฒน์ มัตราช
ปศุสัตว์จังหวัดเลย

ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ภาพกิจกรรมของกลุ่มงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการบูรณาการเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2566

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงสัตว์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว free

กำหนดการ

 • วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ หมู่ 2 ตำบลเลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย ครั้งที่ 9... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านผาหวาย หมู่ 3 ตำบลปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย ครั้งที่ 8... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 22 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย หมู่ 3  ตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย ครั้งที่ 7... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว หมู่ 9  ตำบลเขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ครั้งที่ 6... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง ตำบลผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย ครั้งที่ 5... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 21 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว หมู่ที่ 2 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย ครั้งที่ 4... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 7 มกราคม 2565 ณ วัดภูกรงไก่ธรรมทาน หมู่ที่ 3 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย ครั้งที่ 3... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 24 ธันวาคม  2564 ณ โรงเรียนบ้านวังยาว ตำบลวังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย ครั้งที่ 2... ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านโป่งกวาง หมู่ที่ 4 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย ครั้งที่ 1... ภาพกิจกรรม
 • กิจกรรมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ปี 2565... ภาพกิจกรรม
 • กิจกรรมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ปี 2564... ภาพกิจกรรม

 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  • แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566qrdata66

  • แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     qrservice66

1.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล...ดูรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินฯ วันที่ 22 ตุลาคม 2562...ดูรายละเอียด
 • รับสมัครวันที่ 7 ตุลาคม - 18 ตุลาคม 2562 เวลาราชการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าจ้างเป็นรายเดือนๆ ละ 13,800 บาท...ดูรายละเอียด

2.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ยาม) Update 05/11/62

 • รับสมัครวันที่ 5 พฤศจิกายน - 15 พฤศจิกายน 2562 เวลาราชการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าจ้างเป็นรายเดือนๆ ละ 7,000 บาท...ดูรายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 1 ตัว ขับเคลื่อน 2 ล้อ  จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565... คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 1 ตัว ขับเคลื่อน 2 ล้อ  จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 24  สิงหาคม 2565... คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดก้อน 60x60 เซนติเมตร พร้อมห่อพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564... คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมอาหารสัตว์ครบส่วนพร้อมชุดลำเลียงและบรรจุ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564...คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564...คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564...คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 วัสดุการเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ จำนวน 8 รายการ ลงวันที่ 1 ก.ค.64......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ จำนวน 8 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29 มิ.ย.64......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 มิ.ย.64......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 วัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ 8 รายการ 16 มิ.ย.64......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 วัสดุการเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อจำหน่าย 7 รายการ 27 พ.ค.64......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 วัสดุการเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ จำนวน 8 รายการ 27 พ.ค.64......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564 7 เม.ย.64......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563 10 มี.ค.64......คลิก
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่องขายทอดตลาด จำหนา่ยพัสดุชำรุด จำนวน 22 รายการ 10 มี.ค.64......คลิก
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก จำนวน 2 คัน โดยวิธี (e-bidding) 14 เม.ย.63......คลิก

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

476426
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
164
296
940
469731
1513
8488
476426

Your IP: 44.211.239.1
2023-02-07 12:26

กำลังออนไลน์

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์