กองส่งเสริมฯ กรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมครู -นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอปากชม จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม...

ปศุสัตว์เลย จัดกิจกรรมนำอาสาปศุสัตว์ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณ เนื่องในวันครบรอบ 80 ปี กรมปศุสัตว์ 5 พฤษภาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...