โครงการบูรณาการเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2563

  • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก หมู่ 1 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย ครั้งที่ 5...ภาพกิจกรรม
  • วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโคนผง หมู่ 9 ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย ครั้งที่ 4...ภาพกิจกรรม
  • วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม หมู่ 2 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย ครั้งที่ 3...ภาพกิจกรรม
  • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด หมู่ 5 ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย ครั้งที่ 2...ภาพกิจกรรม
  • วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาอุดม หมู่ 4 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย ครั้งที่ 1...ภาพกิจกรรม