วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเรือ , ด่านซ้าย , เชียงคาน , ภูกระดึง ปฏิบัติงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 คลินิกปศุสัตว์ให้บริการผ่าตัดทำหมัน แมวเพศผู้ 8 ตัว แมว เพศเมีย 6 ตัว รวม 14 ตัว, ฉีดยาถ่ายพยาธิภายนอก ภายใน ให้กับแมว 6 ตัว, ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัข 1 ตัว แมว 14 ตัว, เกษตรกรมารับบริการ ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 25 ราย ณ โรงเรียนบ้านโป่ง กวาง หมู่ที่ 4 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย