วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูกระดึง, เมือง, ภูหลวง, ด่านซ้าย , หนองหิน,ผาขาว ปฏิบัติงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5/2565 ด้านปศุสัตว์ ให้บริการ ดังนี้

  • ให้บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข 4 ตัว แมว 21 ตัว รวม 25 ตัว
  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัข 11 ตัว แมว 19 ตัว รวม 30 ตัว
  • ยาปฏิชีวนะละลายน้ำ แก่เกษตรกร 11 ราย
  • เกษตรกรมารับบริการ จำนวน  24 ราย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง หมู่ที่ 14 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย