วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอผาขาว, ภูหลวง,ภูกระดึง ,นาด้วง,หนองหิน,วังสะพุง ปฏิบัติงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

  • ให้บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ 4 ตัว สุนัขเพศเมีย 6 ตัว แมวเพศผู้ 4 ตัว แมวเพศเมีย 9 ตัว รวม 23 ตัว
  • เกษตรกรมารับบริการ จำนวน 37 ราย ณ โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย หมู่ที่ 3 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย