วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหิน,ภูหลวงภูกระดึง , นาด้วง,วังสะพุง,ผาขาว ร่วมปฏิบัติงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8/2565 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

  • ให้บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ 8 ตัว สุนัขเพศเมีย 14 ตัว แมวเพศผู้ 3 ตัว แมวเพศเมีย 8 ตัว รวม 33 ตัว
  • เกษตรกรมารับบริการ จำนวน 50 ราย ณ โรงเรียนบ้านผาหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย