ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เนี้อหาวันที่ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดเลย เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 13 พ.ย.60

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย