• วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย ครั้งที่ 12...ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ครั้งที่ 11...ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์ ตำบลเขาแก้ว อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ครั้งที่ 10...ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ หมู่ที่ 5 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ครั้งที่ 9...ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเพิ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ครั้งที่ 8...ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ครั้งที่ 7...ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนกุดลันน้อยคีรี หมู่ที่ 15 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ครั้งที่ 6...ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านโป่งชี หมู่ที่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ครั้งที่ 5...ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหินสอ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ครั้งที่ 4...ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านนาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ครั้งที่ 3...ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย บ้านห้วยเดื่อน้อย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย จ.เลย ครั้งที่ 2...ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านน้ำแคม บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จ.เลย ครั้งที่ 1...ภาพกิจกรรม