16 ตุลาคม 2562 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายคณายศ กริอุณะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเอราวัณ และคณะ ร่วมออกหน่วยโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนบ้านนาอุดม หมู่ 4 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย ให้บริการ เกษตรกร 40 ราย ผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศเมีย 11 ตัว เพศผู้ 7 ตัว แมวเพศเมีย 5 ตัว เพศผู้ 3 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวม 30,900 บาท