22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม....เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้านโคนผง หมู่ที่ 9 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว จำนวน 18 ตัว ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์แก่กษตรกร จำนวน 8 ราย เกษตรกรที่มาขอรับบริการ 15 ราย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน