วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ ที่มีปัญหาการประกอบอาขีพด้านการเกษตรได้รับบริการทางวิชาการและให้คำแนะนำ ในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกันได้แก่ ด้านพืช ดิน ปศุสัตว์ ประมง ชลประทาน ข้าว ยาง พารา สหกรณ์บัญชี กฎหมาย หม่อนไหม พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านการเกษตร โดยการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ในการนี้ ได้มีคลินิกปศุสัตว์ นำโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และคณะ จนท.จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ไปร่วมปฏิบัติงานบริการผ่าตัด ทำหมัน สุนัข-แมว จำนวน 28 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 15 ตัว ถ่ายพยาธิสุนัข-แมว 30 ตัว เจ้าของสัตว์ที่มารับบริการ 45 ราย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน, นายต่อศักดิ์ สกุณวัฒน์ นายอำเภอภูกระดึง กล่าวต้อนรับ และมีนายประดิษฐ์ ชินดาพรม เกษตรจังหวัดเลย กล่าวรายงาน โดยมีประชาชนมาร่วมงานประมาณ 400 คน ณ ศาลาประชาคมอำเภอภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย