วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุภาพสัตว์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับอำเภอภูเรือ ณ โรงเรียนบ้านบง บ้านบง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าลี่ อำเภอนาเเห้ว อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูกระดึง ร่วมปฏิบัติงานโครงการดังกล่าวฯ โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันเเละฉีดวัคซีนพิสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน สุนัขผู้ 2 ตัว สุนัขเมีย 6 ตัว เเมวผู้ 3 ตัว เเมวเมีย 5 ตัว รวม 16 ตัว ยาถ่ายพยาธิ 49 ตัว ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 29 ตัว เกษตรกรนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการจำนวน 22 ราย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน