วันที่ 8 มีนาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอผาขาว และเทศบาลโนนปอแดง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย พร้อมด้วยอำเภอเมือง,หนองหิน,เชียงคาน,วังสะพุง,ภูกระดึง,ภูหลวง และเอราวัณ ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 โดยให้บริการ ดังนี้

  • ให้บริการการผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว
  • สุนัขเพศผู้ 9 ตัว สุนัขเพศเมีย 12 ตัว
  • แมวเพศผู้ 13 ตัว แมวเพศเมีย 28 ตัว รวมทั้งสิ้น 62 ตัว
  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ สุนัข 64 ตัว แมว ตัว รวม 32 ตัว

    โดยมี ผู้มารับบริการ จำนวน 65 ราย ณ อาคารเอนกประสงค์ลำห้วยร่องหิน เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย