วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย , ภูเรือ , ภูกระดึง

  • ปฏิบัติงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565
  • อบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์ OK สู่ภาครัฐ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว จำนวน 11 ราย
  • ให้บริการผ่าตัดทำหมัน แมวเพศผู้ 1 ตัว แมว เพศเมีย 3 ตัว รวม 4 ตัว
  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัข 4 ตัว แมว 3 ตัว
  • เกษตรกรมารับบริการ ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 4 ราย ณ โรงเรียนบ้านวังยาว หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย