วันที่ 21 มกราคม 2565 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากชม , เมือง และเชียงคาน ปฏิบัติงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565

  • ให้บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศเมีย 7 ตัว สุนัขเพศผู้ 5 ตัว แมว เพศเมีย 13 ตัว แมวผู้ 5 ตัว รวมทั้ง 30 ตัว
  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัข 12 ตัว แมว 22ตัว 34 รวม
  • ยาปฏิชีวนะละลายน้ำ แก่เกษตรกร 5 ราย เลี้ยงเป็ดเทศ-ไก่พื้นเมือง 150 ตัว
  • เกษตรกรมารับบริการ ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 17 ราย ณ โรงเรียนห้วยหินขาว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย