วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย และ ปศุสัตว์อำเภอนาด้วง อำเภอภูเรือ อำเภอภูหลวง ร่วมงานหน่อยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 9/2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว เกษตรกรมารับบริการ 7 ราย จำนวนสัตว์ 11 ตัว