วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเรือ ด่านซ้าย , นาแห้ว , เมือง , ท่าลี่ , หนองหิน ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 70 พรรษา การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 ให้บริการดังนี้

  • ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 1 ตัว สุนัขเพศเมีย 5 ตัว แมวเพศผู้ 2 ตัว แมวเพศเมีย 11 ตัว รวม 19 ตัว
  • ถ่ายพยาธิสุนัข จำนวน 1 ตัว
  • จ่ายยาปฏิชีวนะละลายน้ำ ไก่ 1,280 ตัว เป็ด 270 ตัว สุกร 55 ตัว
  • ให้แนะนำการเลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคฯ แก่เกษตรกรที่มารับบริการ จำนวน 24 ราย

    ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย