วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.15 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย ร่วมกับองค์การ บริหารส่วนตำบลโป่ง ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 โดยให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัข-แมว บ้านทุ่งน้ำใส สุนัข 123 ตัว แมว 10 ตัว รวม 133 ตัว ณ บ้านทุ่งน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย