ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ จังหวัดเลย

  1. ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ทีเอฟเอมเอสฟู้ดส์ ที่อยู่ เลขที่ 4 ม13 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ มกษ.6401-2558
  2. ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 204 ม.5 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ มกษ.6401/4-16