วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย พร้อมด้วยนายนาวา อักษร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศการปศุสัตว์, นายบุญโชค บรรณสาร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, นายสมหมาย ถาลายคำ ปศุสัตว์อำเภอเอราวัณ และคณะเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเอราวัณร่วมกับอาสาปศุสัตว์อำเภอเอราวัณ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบ 80 ปี (5 พฤษภาคม 2565) โดยจัดกิจกรรม ปลูกพืชอาหารสัตว์ (หญ้าแพงโกล่า) เพื่อขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้กับชุมชน และเพิ่มแหล่งพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีในชุมชนและ ให้สามารถเป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบให้อาสาปศุสัตว์และสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ และโค-กระบือ ปลูกพืชอาหารสัตว์สำหรับใช้ในยามขาดแคลน หรือสามารถเปลี่ยนพื้นทสาธารณประโยชน์ในชุมชน เป็นแปลงพืชอาหารสัตว์ของชุมชน ทั้งนี้อาสาปศุสัตว์ยังได้เรียนรู้วิธีการปลูกพืชอาหารสัตว์ จากนายอภินันท์ จินพละ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ให้คำแนะนำในการปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ ของตนเองต่อไป ณ แปลงหญ้าโรงเรียนโคกสง่า ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย