ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมรับการอบรม การรับรองโรงเชือดและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาล จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

11 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ออกตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ OK

อ่านเพิ่มเติม...

11 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ตรวจประเมินรับรองใหม่ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ OK

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก แบบเลี้ยงปล่อยอิสระ ชนิดไก่งวง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...