14 มีนาคม 2562 จัดกิจกรรม Kick Off โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม.. เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 4

อ่านเพิ่มเติม...

13 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย บริการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2562

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบูรณาการสร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2562

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม.. เคลื่อนที่ ให้กับประชาชน จังหวัดเลย ครั้งที่ 5

อ่านเพิ่มเติม...